REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

KREDYT INKASO S.A.: Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 – uzupełnienie informacji

2022-08-08 18:12
publikacja
2022-08-08 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii L1 – uzupełnienie informacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii L1 („Obligacje”) wyniosły 845.790 zł, w tym:
1.koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty: 752.503 zł,
2.koszty promocji oferty: 93.287 zł.

Koszty bezpośrednio związane z emisją zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji do 150.000.000 złotych, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym raportem bieżącym. Koszty te obciążają wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację wyniósł 5,39 zł. Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
2022-08-08 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki