REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.

2021-09-02 17:17
publikacja
2021-09-02 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_ZWZ_2021__ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_2021_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZE_ZWZ_2021_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZE_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_RN_Kredyt_Inkaso_SA_za_2020-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_I_Rady_Nadzorczej_Kredyt_Inkaso.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r., godz. 09:00, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające opis procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem Walnego Zgromadzenia (Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej) stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE ZWZ 2021 ENG.pdfOGŁOSZENIE ZWZ 2021 ENG.pdf OGŁOSZENIE ZWZ 2021 ENG
Ogłoszenie ZWZ 2021.pdfOgłoszenie ZWZ 2021.pdf Ogłoszenie ZWZ 2021
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2021 ENG.pdfPROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2021 ENG.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2021 ENG
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2021.pdfPROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2021.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 2021
FORMULARZE ZWZ 2021 ENG.pdfFORMULARZE ZWZ 2021 ENG.pdf FORMULARZE ZWZ 2021 ENG
FORMULARZE ZWZ 2021.pdfFORMULARZE ZWZ 2021.pdf FORMULARZE ZWZ 2021
sprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2020-2021.pdfsprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2020-2021.pdf sprawozdanie RN Kredyt Inkaso SA za 2020-2021
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu I Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu I Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu I Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-02 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2021-09-02 Tomasz Kuciel Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki