REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wstępnym wyniku finansowym Kredyt Inkaso S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r.

2021-07-05 22:43
publikacja
2021-07-05 22:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o wstępnym wyniku finansowym Kredyt Inkaso S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z prowadzonymi pracami audytowymi nad sprawozdaniem rocznym obejmującym rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2020 r. oraz zakończony 31 marca 2021 r., przekazuje poniżej informacje o wstępnych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) w zakresie: (i) przychodów netto, (ii) EBITDA (*), (iii) zysku netto (w tys. zł).

Spółka szacuje, że:
1. Przychody netto Grupy wyniosą 200 301 tys. zł. (odpowiednio 57 454 tys. zł. dla Spółki),
2. EBITDA Grupy wyniesie 92 871 tys. zł. (odpowiednio ujemna wartość 4 534 tys. zł. dla Spółki),
3. Zysk netto za okres sprawozdawczy na poziomie skonsolidowanym wyniesie 45 460 tys. zł. (odpowiednio 15 257 tys. zł. straty dla Spółki).

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu biegłego rewidenta wyników, jakie zostaną opublikowane przez Spółkę w formie jednostkowego raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy.

(*) EBITDA: Zysk/(strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 Tomasz Kuciel Członek Zarządu
2021-07-05 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki