REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

2021-09-28 13:58
publikacja
2021-09-28 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-28
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 20 września 2021 r. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie umorzenia 1.301 sztuk obligacji na okaziciela serii F1 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. („Obligacje”), o wartości nominalnej 850 zł każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 1.105.850.

Obligacje zostały nabyte poniżej ich wartości nominalnej w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Spółka nabyła obligacje w celu ich umorzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-28 Maciej Symański Prezes Zarządu
2021-09-28 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki