REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Informacja o doręczeniu apelacji od wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.

2023-01-18 14:02
publikacja
2023-01-18 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-18
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o doręczeniu apelacji od wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022, informuje, że uzyskał informację o doręczeniu pełnomocnikowi procesowemu Spółki apelacji („Apelacja”), wniesionej przez akcjonariusza Spółki – Johna van Kannela („Powód”), od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy z dnia 08 sierpnia 2022 r. oddalającego w całości powództwo Powoda.

Podstawą żądania Apelacji są zasadniczo argumenty podniesione przez Powoda w postępowaniu przed sądem I instancji, który oddalił powództwo Powoda w całości.

Spółka uznaje żądanie zawarte w Apelacji za całkowicie bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się mu, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w odpowiedzi na Apelację).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-18 Maciej Szymański Wiceprezes Zarządu
2023-01-18 Mateusz Boguta Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki