REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o ustalenie istnienia uchwały o odwołaniu Macieja Jerzego Szymańskiego oraz o stwierdzenie nieważności uchwały 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r.

2021-06-25 17:29
publikacja
2021-06-25 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Informacja o doręczeniu Spółce pozwu wniesionego przez akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o ustalenie istnienia uchwały o odwołaniu Macieja Jerzego Szymańskiego oraz o stwierdzenie nieważności uchwały 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących numer 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., 4/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. oraz 11/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2021 r. doręczony został Spółce pozew przeciwko Spółce, wniesiony przez akcjonariusza Spółki – Johna van Kannela („Powód”) w dniu 28 grudnia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy („Pozew”). Pozew zawiera dwa żądania: (i) ustalenia istnienia uchwały w sprawie odwołania Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki oraz (ii) stwierdzenia nieważności uchwały nr 38/2020 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, a także wniosek o zabezpieczenie ww. roszczeń.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia został prawomocnie oddalony w całości, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Podstawą żądań powództwa jest rzekomy brak prawa do głosu przez większościowego akcjonariusza Spółki, WPEF VI Holding V B.V, wskutek naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu prawnego oraz o spółkach publicznych

Spółka uznaje żądania zawarte w Pozwie za całkowicie bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się im, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w odpowiedzi na Pozew, do której wniesienia Spółka została zobowiązana przez Sąd).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Maciej Szymański Prezes Zarządu
2021-06-25 Tomasz Kuciel Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki