REKLAMA

KREDYT INKASO S.A.: Aktualizacja informacji dot. skutków prawnych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego w dniu 6 lipca 2022 r. w toku postępowania o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r.

2022-07-20 08:46
publikacja
2022-07-20 08:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-20
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dot. skutków prawnych postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego w dniu 6 lipca 2022 r. w toku postępowania o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu nr 36/2022 r. z dnia 13 lipca 2022 r., Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że niezwłocznie po otrzymaniu, w dniu 13 lipca 2022 r.:

1. pozwu wniesionego przez dwóch członków Rady Nadzorczej w dniu 25 maja 2022 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy („Sąd”), w którym powodowie wnoszą o uchylenie uchwały nr 6/2022 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych („Uchwała”); oraz
2. postanowienia Sądu z dnia 6 lipca 2022r. („Postanowienie”) o zabezpieczeniu roszczenia powodów o uchylenie Uchwały poprzez wstrzymanie jej skuteczności do czasu prawomocnego zakończenia procesu;

Spółka zwróciła się do zewnętrznych, niezależnych doradców prawnych o sporządzenie opinii prawnych dot. ewentualnych skutków prawnych wydanego Postanowienia („Opinie Prawne”). Opinie Prawne, sporządzone i przekazane Spółce w dniu 19 lipca 2022 r., w pełni potwierdzają dotychczasowe stanowisko Spółki – wstępnie przedstawione w Raporcie nr 36/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. – zgodnie z którym wydane Postanowienie nie wpływa na bieżącą działalność organów Spółki.

W szczególności z Opinii Prawnych wynika, że:
(i) Postanowienie, w zakresie w jakim dotyczy wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jest niedopuszczalne i nie wywołuje skutków prawnych. W konsekwencji należy uznać, ze Pan Karol Szymański pozostaje członkiem Rady Nadzorczej oraz komitetów Rady Nadzorczej, w których zasiada, w tym Komitetu Audytu.
(ii) Postanowienie, w zakresie w jakim dotyczy delegowania Pana Karola Szymańskiego do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru, jest dopuszczalne i wywołuje skutki prawne od dnia jego wydania, tj. 6 lipca 2022 r. W konsekwencji, od tego dnia, Pan Karol Szymański nie ma uprawnień do wykonywania stałego indywidualnego prawa nadzoru.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-20 Barbara Rudziks Wiceprezes Zarządu
2022-07-20 Iwona Słomska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki