REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

2022-06-23 23:02
publikacja
2022-06-23 23:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, z którym ma zostać zawarta umowa obejmująca:
- dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2022 roku,
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
- dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 roku
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ulica Wiśniowa 40 lok.5, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
Spółka korzystała z usług Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w zakresie badań i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata obrotowe 2020-2021.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki