REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU

2021-01-07 13:30
publikacja
2021-01-07 13:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-07
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych:
1. za I kwartał 2021 roku – 27.05.2021 (czwartek)
2. za III kwartał 2021 roku – 25.11.2021 (czwartek)
2. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 (czwartek)
3. Termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok – 29.04.2021 (czwartek)

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2021 roku zgodnie z postanowieniami § 79 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-07 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2021-01-07 Łukasz Adach Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki