REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) WRAZ Z COFNIĘCIEM OŚWIADCZENIA SPÓŁKI O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA

2022-06-29 19:56
publikacja
2022-06-29 19:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY UBEZPIECZENIA Z COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) WRAZ Z COFNIĘCIEM OŚWIADCZENIA SPÓŁKI O WYPOWIEDZENIU UMOWY UBEZPIECZENIA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A.(„Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 roku otrzymał od Compagnie Francaise d’Assurance Pour le Commerce Exterieur (dalej: „COFACE”) podpisany Aneks do Umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego Tradeliner nr 802004903 (dalej: „Umowa”), dotyczącej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ryzyko braku zapłaty należności z tytułu dostaw zrealizowanych przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy, w którym to Aneksie Strony przedłużyły obowiązywanie Umowy na okres trwający od dnia 01 lipca 2022r. do dnia 30 czerwca 2024r. Zmianie uległy warunki ochrony. W ramach zawartego Aneksu Spółka wycofała oświadczenie z dnia 27 kwietnia 2022 roku o wypowiedzeniu Umowy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.
O zawarciu i przedłużeniu w/w Umowy, Spółka informowała w raportach bieżących nr 37/2016 z dnia 30.12.2016 roku, nr 15/2018 z dnia 29.06.2018 roku i nr 19/2020 z dnia 2.09.2020 roku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki