REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.

2021-05-27 17:46
publikacja
2021-05-27 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1)_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2)_projekty_uchwal_WZA_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3)_formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_WZA_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4)_klauzula_informacyjna_RODO_WZA_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5)_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6)_Sprawozdanie_finansowe_za_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7)_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_SF_Krakchemia_2020_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8)_i_9)_sprawozdanie_RN_z_badania_oceny_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_oraz_wniosku_zarzadu_ws._pokrycia_straty_za_rok_obrotowy_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10)_ocena_RN_dot._Sytuacji_Krakchemia_S.A._WZA_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11)_Przyjecia_przez_RN_sprawozdania_z_dzialalnosci_RN_w_roku_obrotowym_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12)_ocena_RN_dot._obowiazkow_informacyjnych_WZA_24.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13)_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
14)_Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_Krakchemia_SA_ocena_sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://krakchemia.pl/ogloszenie-o-wza-2021.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Załączniki
Plik Opis
1) ogłoszenie o zwołaniu WZA 24.06.2021.pdf1) ogłoszenie o zwołaniu WZA 24.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA
2) projekty uchwał WZA 24.06.2021.pdf2) projekty uchwał WZA 24.06.2021.pdf Projekty uchwał
3) formularz głosowania przez pełnomocnika WZA 24.06.2021.pdf3) formularz głosowania przez pełnomocnika WZA 24.06.2021.pdf Formularz głosowania
4) klauzula informacyjna RODO WZA 24.06.2021.pdf4) klauzula informacyjna RODO WZA 24.06.2021.pdf Klauzula informaccyjna RODO
5) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r..pdf5) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r..pdf Sprawozdanie Zarządu
6) Sprawozdanie finansowe za 2020 r..pdf6) Sprawozdanie finansowe za 2020 r..pdf Sprawozdanie finansowe
7) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF Krakchemia 2020 r..pdf7) Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF Krakchemia 2020 r..pdf Opinia biegłego rewidenta z badania SF
8) i 9) sprawozdanie RN z badania oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku zarządu ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.pdf8) i 9) sprawozdanie RN z badania oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku zarządu ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.pdf Sprawozdanie RN z badania oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku zarządu ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2020
10) ocena RN dot. Sytuacji Krakchemia S.A. WZA 24.06.2021.pdf10) ocena RN dot. Sytuacji Krakchemia S.A. WZA 24.06.2021.pdf Ocena RN dot. sytuacji Krakchemia S.A.
11) Przyjęcia przez RN sprawozdania z działalności RN w roku obrotowym 2020.pdf11) Przyjęcia przez RN sprawozdania z działalności RN w roku obrotowym 2020.pdf Przyjęcie przez RN sprawozdania z działalności RN w roku obrotowym 2020
12) ocena RN dot. obowiązków informacyjnych WZA 24.06.2021.pdf12) ocena RN dot. obowiązków informacyjnych WZA 24.06.2021.pdf Ocena RN dot. obowiązków informacyjnych
13) sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN.pdf13) sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN
14) Raport niezależnego biegłego rewidenta Krakchemia SA ocena sprawozdania z wynagrodzeń.pdf14) Raport niezależnego biegłego rewidenta Krakchemia SA ocena sprawozdania z wynagrodzeń.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta Krakchemia SA ocena sprawozdania z wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2021-05-27 Łukasz Adach Wiceprezes Zarząu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki