REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 9 maja 2023 roku obejmującego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A.

2023-05-09 16:35
publikacja
2023-05-09 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-09
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 9 maja 2023 roku obejmującego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krakchemia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej do raportu giełdowego nr 3/2023 dotyczącego
Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w treści raportu nr 3/2023 z dnia 09.05.2023 r. pomyłkowo zamieszczono błędną datę w zdaniu:

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2022 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Treść prawidłowa zdania po korekcie jest następująca:

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 czerwca 2023 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 3/2023 pozostaje aktualny.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik 2.pdfZałącznik 2.pdf Załącznik nr 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-09 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki