REKLAMA

KRAKCHEMIA S.A.: KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2022 ZAWIERAJĄCEGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.

2022-06-14 14:36
publikacja
2022-06-14 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022 KOREKTA
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KRAKCHEMIA S.A.
Temat
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2022 ZAWIERAJĄCEGO WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 07 CZERWCA 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do wiadomości, że na skutek pomyłki obliczeniowej w treści raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, zawierającego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7 czerwca 2022 roku, błędnie wskazano wysokość procentowego udziału głosów relewantnych akcjonariuszy w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeni KRAKCHEMIA S.A. W pozostałym zakresie raport bieżący nr 10/2022 pozostaje aktualny
Prawidłowy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7 czerwca 2022 roku przedstawia się w sposób następujący:
Jerzy Mazgaj – posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 73,65 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,92 % ogólnej liczby głosów.
Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 26,35 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki