REKLAMA

KPPD: Dofinansowanie z FGŚP - rozliczenie wniosku.

2020-09-25 10:42
publikacja
2020-09-25 10:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KPPD
Temat
Dofinansowanie z FGŚP - rozliczenie wniosku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatów: 19/2020 z 09.07.2020 r., 21/20 z 03.08.2020 r. i 22/2020 z 31.08.2020 r. informuje, że w wyniku rozliczenia wniosku dot. świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ustalono wysokość tego dofinansowania na kwotę 5,4 mln zł, a Spółka dokonała zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie kwoty 661 tys.zł. Różnica między kwotą wnioskowaną (6,1 mln zł) a ustaloną w rozliczeniu wynika głównie z ruchu pracujących oraz z tytułu zwolnień lekarskich, za które przysługiwał zasiłek chorobowy.
Dokonane rozliczenie podlega kontroli przez WUP w okresie 3 lat po zakończeniu okresu pobierania ww. świadczeń. W związku z tym istnieje ryzyko związane z weryfikacją tego rozliczenia.
Otrzymane z WUP dofinansowanie będzie miało wpływ na wysokość wyniku finansowego za III kwartał 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Bożena Czerwińska-Lasak Wiceprezes Zarządu
2020-09-25 Danuta Kotowska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki