REKLAMA

KPMG: banki powinny przeanalizować wpływ pandemii na ryzyka i klasyfikację kredytów

2020-03-25 14:17
publikacja
2020-03-25 14:17

Banki powinny przeanalizować wpływ pandemii na sposób klasyfikacji kredytów i dokonać analizy rzeczywistego profilu ryzyka portfeli kredytowych - ocenia firma doradcza KPMG, odnosząc się do pakietu, za pomocą którego KNF chce zwiększyć odporność sektora bankowego.

fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

W ocenie KPMG pandemia niewątpliwie wpływa na sytuację przedsiębiorstw w Polsce, a tym samym także na banki, które zapewniają finansowanie ich działalności. W tym kontekście Urząd KNF opracował pakiet działań dodatkowo wzmacniający odporność sektora bankowego i możliwość finansowania gospodarki, który został nazwany Pakietem Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) - przypomniała firma.

Według KPMG, planowane działania KNF koncentrują się wprawdzie na bankach, ale stanowią również potencjalnie pozytywny sygnał dla przedsiębiorców z sektorów niefinansowych, sugerujący, że podejmowane będą działania przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, głównie utracie płynności.

Jak wskazuje KPMG, w obszarze rezerw kredytowych UKNF zakłada, że banki będą mogły udzielać klientom z sektora mikro, małych i średnich firm udogodnień w formie wydłużenia zapadalności lub innych zmian do obecnych umów finansowania. Działania te mają na celu zapewnienie finansowania tym podmiotom, których zdolność do generowania przychodów uległa tymczasowemu ograniczeniu na skutek panującego zagrożenia epidemiologicznego.

„Banki powinny przeanalizować wpływ skutków pandemii na sposób klasyfikacji kredytów do właściwych faz oraz oszacowań odpisów w świetle pakietu PIN oraz MSSF 9. Zasady oraz modele wykorzystywane w ramach normalnej działalności banków mogą funkcjonować nieprawidłowo w sytuacjach stresowych. To może w rezultacie prowadzić do blokady akcji kredytowej, utrudnienia procesu przyznawania udogodnień oraz nieodpowiedniego ujęcia skutków pandemii w sprawozdaniu finansowym” - ocenia partner w dziale doradztwa dla instytucji finansowych w KPMG w Polsce Iwona Galbierz-Sztrauch.

W kontekście tych nadzwyczajnych warunków banki muszą również ocenić istotność wprowadzenia ewentualnych zmian w umowach z klientami pod kątem wystąpienia przesłanek wyłączenia z bilansu banku zgodnie z MSSF 9 - dodaje Galbierz-Sztrauch.

KPMG przypomina, że UKNF zwraca uwagę, iż w przypadku kredytobiorców o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej, regularnie obsługujących swoje zadłużenie, zmiana harmonogramu spłat nie powinna sama w sobie wpływać na przeklasyfikowanie ekspozycji do fazy II lub III.

„Banki powinny dokonać analizy rzeczywistego profilu ryzyka swoich portfeli kredytowych wobec przedsiębiorstw w okresie pandemii w kontekście propozycji KNF. Celem powinno być dostosowanie procesu analizy klientów banku starających się o udogodnienia pod kątem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tak, aby w sposób zgodny z oczekiwaniami nadzorcy, jak również zgodnie z MSSF 9, uwzględnić zakres i skalę skutków pandemii m.in. w procesie identyfikacji, czy nastąpiło istotne pogorszenie jakości kredytowej skutkujące klasyfikacją ekspozycji do fazy II, czy też ekspozycja, pomimo przyznanego udogodnienia, może zostać w fazie I. Banki powinny niezwłocznie przystąpić do gromadzenia informacji o aktualnej sytuacji finansowej klientów oraz przeprowadzić ilościową analizę wpływu na poziom odpisów” – mówi Andrzej Gałkowski, partner, szef sektora bankowego w dziale doradztwa dla instytucji finansowych w KPMG w Polsce. (PAP)

wkr/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki