REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelēz International i rozszerzenie współpracy

2020-10-22 17:38
publikacja
2020-10-22 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelēz International i rozszerzenie współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2020 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy Emitentem i Mondelēz International Europe z siedzibą w Szwajcarii (dalej „Mondelēz”) na dostawy opakowań realizowanych przez Spółkę dla Mondelēz (dalej „Umowa”).
Zawarta umowa ma charakter porozumienia ramowego i określa zasady kontynuacji współpracy między Emitentem a Mondelēz w zakresie dostaw opakowań do zakładów produkcyjnych Mondelēz zlokalizowanych na terenie Polski i Litwy. Emitent jest wieloletnim dostawcą opakowań dla Mondelēz,
a obecnie podpisana umowa obowiązywać będzie do końca 2022 r. z intencją jej dalszego przedłużania. Wartość sprzedaży opakowań Grupy KGL realizowanych dla Mondelēz w ramach dotychczasowej współpracy, w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, przekraczała 10% wartości sprzedaży Grupy KGL (o czym Spółka informowała w raportach bieżących RB 66/2019, 29/2018).
Ponadto, w ramach zawartej Umowy ramowej postanowiono, że dotychczasowa współpraca zostanie rozszerzona o dostawy nowych rodzajów opakowań dla kolejnego zakładu Mondelēz zlokalizowanego na terenie Polski. Dotychczas dostawy opakowań do wskazanego wyżej zakładu realizowane były przez podmiot konkurencyjny względem Emitenta. Umowa przewiduje, że w tym nowym obszarze Emitent będzie dostarczał opakowania przez okres trzech lat (tj. 2021-2023) z intencją dalszego wydłużenia współpracy.
Zarząd Spółki szacuje, że w wyniku realizacji zamówień określonych w Umowie, łączne przychody z tego tytułu wyniosą około 80 mln zł, w tym ok. 65 mln zł stanowić będą łączne przychody z tytułu kontynuacji dotychczasowej współpracy na kolejne 2 lata, a ok. 15 mln zł to łączne przychody z tytułu rozszerzenia współpracy o dostawy opakowań do nowego zakładu produkcyjnego w okresie 3 lat.
Emitent przypomina, że Mondelēz International Inc. (dawniej Kraft Foods Inc.) to globalny koncern spożywczy zajmujący się wytwarzaniem produktów żywnościowych. Mondelēz posiada w Polsce siedem zakładów produkcyjnych –w Cieszynie, Płońsku i Jarosławiu (produkcja ciastek), Jankowicach i Bielanach Wrocławskich (produkcja czekolady) oraz dwa zakłady w Skarbimierzu (produkcja czekolady i gumy do żucia). Współpraca Emitenta z Mondelēz ma charakter długoterminowy, a dostawy w dużej skali realizowane są już od kilkunastu lat.
Opakowania dostarczane przez Emitenta do Mondelēz spełniają najwyższe normy jakościowe i środowiskowe oraz wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wszystkie opakowana dla Mondelēz są produktami mono-materiałowymi (PP i PET) zdolnymi do poddania się pełnemu recyklingowi po użyciu. Rozpoczęcie długoterminowej współpracy w zakresie dostaw opakowań do kolejnego zakładu produkcyjnego Mondelēz stanowi istotne zwiększenie skali współpracy miedzy podmiotami i jest potwierdzeniem wysokich standardów produktów oferowanych przez Spółkę Korporacja KGL S.A.
Zarząd Emitenta uznaje zawartą Umowę za istotną ze względu na fakt, iż mając na uwadze wielkość szacowanych przychodów, skalę i globalny charakter działalności Mondelēz, zapotrzebowanie ze strony Koncernu na produkty oferowane przez Emitenta może być znaczące. W związku z powyższym zawarcie niniejszej Umowy może korzystnie i znacząco przełożyć się na wzrost realizowanych przychodów ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2020-10-22 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki