REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego

2020-10-15 10:05
publikacja
2020-10-15 10:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-15
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę o kredyt inwestycyjny (dalej „Umowa”) zawartą z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej „Bank”) datowaną na 14 października 2020 r.
Na mocy Umowy, Bank udzieli Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 25.000.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego od spółki „Szymanowicz i Spółka” Spółka Jawna Elżbieta Szymanowicz zlokalizowanego w Czosnowie, zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 29/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. W umowie przedwstępnej zakupu zakładu w Czosnowie ustalono, że łączna cena zakupu zakładu wyniesie 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł.
Zarząd przypomina, że w zakładzie będącym przedmiotem zakupu, prowadzona jest produkcja foli oraz opakowań z tworzyw sztucznych dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka). Przejęcie infrastruktury umocni zdolności produkcyjne Emitenta (w tym
w segmencie mięsnym), a także, co istotniejsze, wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).
Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2025 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce bazowej WIBOR 1M podwyższonej o marżę Banku.
Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie:
•hipoteki umownej do kwoty 37.500.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości położonej w miejscowości Czosnów;
•weksel in blanco Spółki
•cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Zarząd uznaje zawarcie niniejszej Umowy za istotne, gdyż wartość pozyskanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, a także stanowi, zdaniem Zarządu Emitenta, znaczące zobowiązanie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2020-10-15 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki