REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Zawarcie umowy na dostawę linii do termoformowania

2021-07-07 15:40
publikacja
2021-07-07 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2021-07-07
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę linii do termoformowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z 21 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru oferenta na dostawę linii do termoformowania, Zarząd Korporacja KGL S.A. [Emitent] informuje, iż dnia 7 lipca 2021 r. Emitent zawarł z WM Thermoforming Machines SA Switzerland [Dostawca] umowę na dostawę ww. linii [Umowa].
Wartość wynagrodzenia umownego wynosi ok. 0,61 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 2,8 mln zł, a termin realizacji Umowy określono na 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie finansowana ze środków własnych Emitenta, leasingu oraz objęta została częściowym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Projekt nosi tytuł: "Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos".
Umowa przewiduje możliwość naliczenia Dostawcy kar umownych z tytułu opóźnień w jej realizacji. Na przedmiot Umowy udzielona zostanie gwarancja na okres 24 miesięcy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień typowych dla tego rodzaju umów.
W ocenie Emitenta, zakup ww. maszyny stanowi istotny element realizacji strategii rozwoju Emitenta oraz może mieć znaczący wpływ na przychody w przyszłych okresach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-07 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2021-07-07 Zbigniew Okuluis Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki