REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Trzecie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

2020-10-26 11:31
publikacja
2020-10-26 11:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Trzecie_wezwanie_akcjonariuszy_do_zlozenia_akcji_spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-26
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Trzecie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach (dalej ,,Spółka”) w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku.
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Załączniki
Plik Opis
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji spółki.pdfTrzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji spółki.pdf Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji spółki Korporacja KGL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-26 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2020-10-26 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki