REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody Korporacja KGL S.A. za trzy kwartały 2020 r.

2020-10-15 10:17
publikacja
2020-10-15 10:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._do_ESPI_39.2020_(Szac._przychody_1-3Q_2020)_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-15
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Szacunkowe skonsolidowane przychody Korporacja KGL S.A. za trzy kwartały 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach informuje, że według szacunkowych ustaleń w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 281,4 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody Grupy KGL w analizowanym okresie były o ok. 7% niższe niż w analogicznym okresie w 2019 r.
W segmencie dystrybucji wypracowano 114,3 mln zł przychodów, co stanowiło spadek w stosunku do I –III Q 2019 o ok 19%, natomiast w segmencie produkcji wypracowano 167,1 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost do analogicznego okresu w 2019 r o około 3% .
Do najważniejszych czynników wpływających na wielkość przychodów z dystrybucji zalicza się spadek cen bazowych surowców oraz spadku konsumpcji w przemyśle przetwórców tworzyw sztucznych spowodowanej pandemią COVID.
Wzrostowi działalności produkcyjnej Spółki sprzyja m.in. utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych).
Więcej informacji dotyczących szacunkowych przychodów oraz szczegółowy komentarz Zarządu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Przedstawione dane są danymi wstępnymi, szacunkowymi i nie zostały zweryfikowane przez audytora. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem Emitent przekaże do wiadomości publicznej skonsolidowany raport za III kwartały 2020 r. w dniu 27 listopada 2020 roku.
Załączniki
Plik Opis
Zał. do ESPI 39.2020 (Szac. przychody 1-3Q 2020) .pdfZał. do ESPI 39.2020 (Szac. przychody 1-3Q 2020) .pdf Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy KGL za I –III Q 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2020-10-15 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki