REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Rejestracja zmian w statucie Korporacja KGL S.A., w tym zmiana nazwy Spółki

2021-09-16 15:04
publikacja
2021-09-16 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_26_Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESPI_26_Zalacznik_nr_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Rejestracja zmian w statucie Korporacja KGL S.A., w tym zmiana nazwy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 września 2021 r. powziął informację o rejestracji, z dniem 25 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany firmy Emitenta na „KGL Spółka Akcyjna” (skrót: „KGL S.A.”) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy:

i) uchwały nr 18 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 2 i 3 Statutu Spółki,
ii) uchwały nr 19 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany § 3 ust. 6 Statutu Spółki,
iii) uchwały nr 20 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. nowych postanowień Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany dokonane na podstawie ww. uchwał.
Załączniki
Plik Opis
ESPI 26_Załacznik nr 1.pdfESPI 26_Załacznik nr 1.pdf Informacja nt. nowych postanowień Statutu Korporacja KGL Spółka Akcyjna zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
ESPI 26_Załacznik nr 2.pdfESPI 26_Załacznik nr 2.pdf Tekst jednolity Statutu Korporacja KGL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2021-09-16 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki