REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Powołanie osób nadzorujących i zarządzających na kolejną kadencję

2021-06-08 18:39
publikacja
2021-06-08 18:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._do_RB_19_2021_zyciorysy_czlonkow_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących i zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęło uchwały o odwołaniu z tym samym dniem składu dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki, w skład której wchodzili:

- Pan Tomasz Dziekan – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Artur Lebiedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pani Lilianna Gromkowska - Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Bianka Grzyb - Członek Rady Nadzorczej.


Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęło uchwały o powołaniu z tym samym dniem nowego składu Rady Nadzorczej Emitenta, którą tworzą:

- Pan Tomasz Dziekan – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Artur Lebiedziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pani Lilianna Gromkowska - Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Bożena Okulus – Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Bianka Grzyb - Członek Rady Nadzorczej.


Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli:

- Pan Tomasz Dziekan – Członek Komitetu Audytu;
- Pan Artur Lebiedziński – Członek Komitetu Audytu;
- Pani Bianka Grzyb - Członek Komitetu Audytu.

Poza powyższym Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r., powołała dotychczasowych Członków Zarządu Emitenta na nową wspólną kadencję, powierzając im dotychczasowe funkcje
w Zarządzie Emitenta, tj.:


- Pan Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu
- Pan Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu
- Pan Zbigniew Okulus - Wiceprezes Zarządu
- Pan Ireneusz Strzelczak - Wiceprezes Zarządu.


W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy osób zarządzających, natomiast pozostałe informacje nt. osób nadzorujących zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.
Załączniki
Plik Opis
Zal. do RB 19_2021 życiorysy członków Zarządu.pdfZal. do RB 19_2021 życiorysy członków Zarządu.pdf Życiorysy osób zarządzających Korporacja KGL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2021-06-08 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki