REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 - Informacje na temat planowanej wypłaty dywidendy za rok 2018 r.

2019-06-11 15:01
publikacja
2019-06-11 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 - Informacje na temat planowanej wypłaty dywidendy za rok 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. („Emitent”) koryguje raport bieżący nr 32/2019 z dnia 11.06.2019 r. –„ Informacje na temat planowanej wypłaty dywidendy za rok 2018 r.”. Korekta dotyczy błędu pisarskiego w kwocie dywidendy. Prawidłowa kwota to 1.002.288,00 zł.

Poniżej Emitent przedstawia prawidłową treść raportu bieżącego nr 32/2019.
Zarząd Korporacja KGL S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 30/2019 z dn. 10 czerwca 2019 r w związku z Uchwalą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku ZWZ Emitenta, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2019 z dnia 08 maja 2019 r., postanawia przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., w wysokości 1.002.288,00 zł (z łącznej kwoty zysku w wysokości 3.325 946,11 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Dywidenda przysługuje z 7.159.200 sztuk Akcji Emitenta.
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcje Emitenta wynosi 0,14 zł.
WZ Emitenta ustala dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 06 sierpień 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Krzysztof Gromkowski Lech Skibiński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki