REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

2019-06-19 12:21
publikacja
2019-06-19 12:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._do_ESPI_34.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-19
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. informuje, że w dniach 12 – 18 czerwca 2019 r. Dom Maklerski PKO BP SA działając w imieniu Spółki nabył na rzecz Spółki 78 sztuk akcji Spółki po średniej cenie ważonej wolumenem 13,28 zł. Łączna wartość nabytych akcji we wskazanym wyżej okresie wyniosła 1.235,10 zł.
Łącznie w okresie 05 grudnia 2018 r. – 18 czerwca 2019 r. nabyto w ramach skupu 13.871 akcji własnych Spółki o łącznej wartości 179.482,90 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł – 12,94 zł za 1 akcję.
Szczegóły zawartych transakcji przedstawiamy w załączeniu do niniejszego raportu.
Na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego akcje własne Spółki nabywane są zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 3 i 4, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 27/2018.
Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357.960 sztuk. Cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30,00 (trzydzieści) złotych za jedną akcję. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych.
Załączniki
Plik Opis
Zał. do ESPI 34.2019.pdfZał. do ESPI 34.2019.pdf załącznik do rb ESPI 34.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-19 Krzysztof Gromkowski Lech Skibiński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki