REKLAMA

KORPORACJA KGL S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania podatkowego

2021-06-29 18:47
publikacja
2021-06-29 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA KGL S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. postępowania podatkowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 w sprawie kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od kwietnia do grudnia 2016 r. oraz informacji przekazywanych w tym zakresie w ramach raportach okresowych (w szczególności w sprawozdaniu za rok 2019 r.), Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 roku Emitent powziął od swojego pełnomocnika ustanowionego w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym wobec Spółki w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od kwietnia do grudnia 2016 r. informację o zawiadomieniu z Urzędu Skarbowego w Radomiu o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w ww. sprawie, w związku z wystąpieniem przesłanki wskazanej w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Wartość spornych należności z tytułu podatku VAT zidentyfikowanych przez organ podatkowy jako zaległość podatkowa w protokole kontroli za ww. okres wynosi 305 tys. zł.
Zdaniem Emitenta, stanowisko organu podatkowego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisami ustawy VAT warunkiem zastosowania stawki 0% dla transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawia towarów) jest sprzedaż towarów do innego podatnika na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska. Omawiane warunki zostały spełnione, co znajduje także potwierdzenie w niekwestionowanej przez organ podatkowy dokumentacji transakcyjnej.
O kolejnych istotnych etapach ww. postępowania Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2021-06-29 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki