REKLAMA

KORPORACJA KGL: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2021-04-06 14:17
publikacja
2021-04-06 14:17
Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Korporacja KGL S.A. (Emitent) informuje, że w odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego zamieszczonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, zasada szczegółowa I.Z.1.2. wskazująca, że „spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa również skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności”, w zakresie w jakim dotyczy życiorysów członków rady nadzorczej nie jest stosowana.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że wymagane informacje nt. osób nadzorujących są każdorazowo zamieszczane w publikowanych przez Emitenta raportach bieżących informujących o powołaniu danej osoby do tego organu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W ocenie Emitenta publikacja takich raportów bieżących umożliwia adekwatny sposób prezentacji osób powołanych do organu nadzorującego i zapewnia akcjonariuszom optymalny dostęp do informacji w tym zakresie. W związku z powyższym, w ocenie Emitenta okoliczność, że życiorysy członków rady nadzorczej nie są uzupełniająco zamieszczane w wyodrębnionym miejscu na stronie internetowej Spółki nie skutkuje ewentualnym ograniczeniem w dostępie do takich informacji.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki