23,5000 zł
-1,67% -0,4000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

KONSORCJUM STALI S.A.: Otrzymanie nieostatecznej decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-04
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Otrzymanie nieostatecznej decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 03.10.2016 r. Zarząd ”Konsorcjum Stali” S.A. (dalej „Emitent” bądź „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość od jego pełnomocnika, o otrzymaniu decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni (dalej „Decyzja”) wydanej w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r. W wydanej Decyzji Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni (dalej „Naczelnik”), określił zaległe zobowiązanie podatkowe Emitenta w wysokości 20 492 282,23 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w szacowanej na dzień dzisiejszy kwocie w wysokości około 11 339 820 zł. W uzasadnieniu Decyzji Naczelnik, pomimo wniesionych przez Emitenta zastrzeżeń, podtrzymał ustalenia wskazane w Protokole z badania ksiąg, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 03.10.2016 r. Naczelnik zarzucił Spółce, że transakcje z trzema kontrahentami mają charakter nierzeczywisty, pomimo udokumentowanego faktu dostaw materiału i dokonania za te dostawy płatności. W konsekwencji Naczelnik uznał, że w odniesieniu do transakcji z dwoma kontrahentami Emitent nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, zaś w odniesieniu do transakcji z jednym kontrahentem bezpodstawnie zastosował zerową stawkę podatku VAT. W ocenie Emitenta Decyzja jest bezzasadna, ponieważ Naczelnik nie uwzględnił faktu posiadania przez Emitenta dowodów potwierdzających rzetelność zakwestionowanych transakcji, ani tego, że Emitent działał z zachowaniem zasad należytej staranności. Emitent nie zgadza się z ustaleniami jak i oceną prawną dokonaną przez Naczelnika i zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia odwołania. Decyzja nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-04 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU
2017-05-04 MARCIN MIŚTA CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.