KOMPUTRONIK S.A.: Ustanowienie Rady Wierzycieli

2020-07-06 18:00
publikacja
2020-07-06 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-06
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Ustanowienie Rady Wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 lipca 2020 r., otrzymał postanowienie Sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu (sygn. XI GRs 5/20), wydane na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2020 r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli.

Z treści postanowienia wynika, że Sąd ustanowił Radę Wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego Emitenta w składzie 5 członków i 2 zastępców.

Zgodnie z treścią postanowienia w skład Rady Wierzycieli powołani zostali:

Bank Millenium S.A. w Warszawie,

Dell Sp. z o.o. w Warszawie,

Incom Group S.A. we Wrocławiu,

Santander Bank Polska S.A. w Warszawie,

Skarb Państwa – Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu.

Nadto, Sąd powołał w skład Rady Wierzycieli w charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli:

Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 lipca 2020 r., powziął również informację o postanowieniu Sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu (sygn. XI GRs 6/20), wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 czerwca 2020 r. w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli w Spółce Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Z treści postanowienia wynika, że Sąd ustanowił Radę Wierzycieli w toku postępowaniu sanacyjnego Komputronik Biznes Sp. z o.o. w Poznaniu w składzie 5 członków i 2 zastępców.


Zgodnie z treścią postanowienia skład Rady Wierzycieli powołani zostali:

Also Polska Sp. z o.o. w Warszawie,

Bank Millenium S.A. w Warszawie,

Dell Sp. z o.o. w Warszawie,

mBank S.A. w Warszawie,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Nadto, Sąd powołał w skład Rady Wierzycieli w charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli:

Michała Radojewskiego,

ARS Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-06 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2020-07-06 Patryk Filipiak reprezentujący Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Zarządca
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki