KOMPUTRONIK S.A.: Informacje nt. złożenia projektów spisów wierzytelności

2020-06-10 16:35
publikacja
2020-06-10 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-10
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Informacje nt. złożenia projektów spisów wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, w którym poinformowano o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes] na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. Zarządca sanacyjny złożył w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes projekty spisów wierzytelności. Przygotowane projekty spisów wierzytelności mają na celu umożliwienie wierzycielom dokonania ewentualnej weryfikacji, przede wszystkim zasadności oraz wysokości przysługujących im wierzytelności jeszcze przed złożeniem spisu wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Złożenie projektu spisu wierzytelności ma charakter nieformalny, a jego celem jest przyspieszenie postępowania poprzez ograniczenie liczby formalnych sprzeciwów składanych do spisu wierzytelności.

Wierzyciele Spółki oraz Komputronik Biznes mogą wnioskować o udostępnienie, w formie elektronicznej, dotyczącej ich karty spisu wierzytelności oraz zgłaszać Zarządcy uwagi odnośnie do ich treści do dnia 15 lipca 2020 r. Informacje o szczegółowym sposobie udostępniania kart spisu wierzytelności znajdują się na stronie internetowej Zarządcy pod adresem: http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/komputronik.html

Na podstawie projektów spisów wierzytelności, we wrześniu 2020 r. nastąpi złożenie wymaganych przez Ustawę Prawo Restrukturyzacyjne formalnych spisów wierzytelności w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes. Wierzyciele zostaną poinformowani o złożonych spisach wierzytelności w drodze obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, od którego, w terminie dwóch tygodni, będzie im przysługiwało prawo złożenia do sędziego-komisarza formalnego sprzeciwu co do umieszczenia bądź pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Spis wierzytelności podlegać będzie zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Zatwierdzenie spisu wierzytelności jest warunkiem koniecznym do zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu podjęcia czynności zmierzających do głosowania nad Układem.

O kolejnych, istotnych działaniach podejmowanych w ramach prowadzanych postępowań sanacyjnych, Emitent będzie informował w trybie publikacji właściwych raportów bieżących.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-10 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2020-06-10 Patryk Filipak Reprezentujacy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Zarządca
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki