2,6000 zł
-10,34% -0,3000 zł
Komputronik SA (KOM)

Informacja nt. uzyskanych wyników w związku z działalnością operacyjną w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2019

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-20
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Informacja nt. uzyskanych wyników w związku z działalnością operacyjną w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Mając na uwadze treść sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku 2019 Grupy Kapitałowej Emitenta, opublikowanego w dniu 31 grudnia 2019 roku, w tym w szczególności wyniki finansowe wykazujące straty, Emitent i wybrane spółki z Grupy Emitenta podjęły szereg działań mających na celu poprawę wyników finansowych w przyszłości. Uznając, że bieżące informacje o uzyskiwanych parametrach podstawowej działalności mają istotne znaczenie dla Akcjonariuszy, Kontrahentów i innych interesariuszy Emitenta, Zarząd podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, niezaudytowanych podstawowych danych o działalności operacyjnej w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2019 (okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku).
Poniżej zaprezentowano wstępne i szacunkowe wyniki operacyjne Komputronik SA oraz dodatkowe informacje zbiorcze o osiągniętych wynikach w pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał obrachunkowy bieżącego roku fiskalnego.
1. Przychody i wynik ze sprzedaży Komputronik SA (poza sprzedażą do spółek z Grupy Komputronik) w porównaniu do tego samego kwartału roku poprzedniego:
- przychody ze sprzedaży we wszystkich kanałach spadły o około 10%, co powiązane jest z podjęciem przez Emitenta decyzji o redukcji sprzedaży niskomarżowej (niewystarczające limity kupieckie u dostawców Emitenta),
- przychody ze sprzedaży w priorytetowym obszarze omni channel (sprzedaż do klientów końcowych poprzez sieć salonów oraz Internet) spadł o mniej niż 3%,
- jednostkowy zysk ze sprzedaży towarów i usług z uwzględnieniem szacowanych dochodów z bonusów posprzedażnych oraz innych dochodów powiązanych ze sprzedażą produktów i refundacją działań marketingowych wskazuje niewielką dynamikę spadku, znacząco niższą od spadku przychodów.
2. Szacunki dotyczące osiągniętych wyników finansowych Emitenta i spółek z Grupy Komputronik w trzecim kwartale finansowym 2019r.:
- Komputronik S.A. jak i spółki z Grupy Emitenta dokonały w ostatnich dwóch kwartałach istotnych, trwałych redukcji kosztów, mając na celu zrównoważenie efektu niższych wyników na sprzedaży,
- Emitent oczekuje uzyskania istotnie dodatnich wyników na wszystkich poziomach (zysku operacyjnego, zysku EBITDA oraz zysku netto),
- Emitent szacuje, że wszystkie operacyjne spółki z Grupy Komputronik uzyskały dodatnie wyniki finansowe i kontrybuują pozytywnie do wyniku całej Grupy,
- Emitent szacuje, że skonsolidowany zysk EBITDA Grupy Komputronik we wskazanym kwartale przekroczy 12 mln zł,
- Emitent nie przewiduje naruszenia kowenantów ustalonych z bankami finansującymi działalność Grupy Emitenta.
3. Dodatkowe istotne informacje:
- Emitent zakłada osiąganie pozytywnych skonsolidowanych wyników finansowych w kolejnych okresach sprawozdawczych,
- W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 31.10.2019r. oraz późniejszymi raportami, Emitent pozyskuje środki na spłatę kredytów bankowych z wpływów z kończących się projektów prowadzonych przez Komputronik Biznes (harmonogram spłat jest powiązany ze spodziewanymi przepływami pieniężnymi z tych projektów), dzięki czemu nie spodziewa się zmniejszenia dostępnego kapitału obrotowego wykorzystywanego do bieżącej działalności handlowej,
- Emitent spodziewa się zakończenia w najbliższych tygodniach trwających od wielu lat kontroli podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług, których rezultat w opinii doradców podatkowych Emitenta powinien być pozytywny dla Emitenta, co może wpłynąć na możliwość uzyskania dodatkowych limitów kredytu kupieckiego u dostawców Emitenta,
- Emitent jest w trakcie prowadzenia złożonego procesu uwspólniania i konsolidacji zasobów tzw. zaplecza sprzedażowego, co uprości i zwiększy efektywność wykonywanych zadań na rzecz najważniejszych spółek z Grupy,
- Zarząd i kadra kierownicza koncentruje się na modyfikacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2020 – 2024. Priorytetem jest powrót na ścieżkę stabilnego i zrównoważonego rozwoju oraz osiąganie przewidywalnych i rosnących zysków z prowadzonej działalności.

Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczne wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2019/2020 zostaną zaprezentowane w okresowym sprawozdaniu, którego publikacja została zaplanowana na dzień 14 lutego 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-20 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.