2,6000 zł
4,00% 0,1000 zł
Komputronik SA (KOM)

Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego – Santander Bank Polska S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-08
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego – Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o podpisaniu w dniu 7 listopada 2019 roku aneksów (opatrzonych datą 7 listopada 2019 r.) do umów zawartych z Santander Bank Polska S.A. w zakresie wskazanym poniżej:
1. Aneks do Umowy o multilinię zawarty pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. a Santander Bank Polska S.A.
2. Aneks do umowy o kredyt rewolwingowy zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.
3. Aneks do umowy na limit na gwarancje zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.

Przedmiotem aneksów do ww. umów jest głównie:
(a) okres udostępnienia finansowania dla ww. aneksów został ustalony na dzień 14 sierpnia 2020 roku;
(b) zmiana wartości wskaźnika finansowego „wskaźnik zadłużenia netto / EBIDTA” z 4,5 na 5,5;
(c) zmiana zabezpieczeń - w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki oraz zastawu na aktywach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta;
(d) wprowadzenie harmonogramu spłat skorelowanego z przepływami pieniężnymi generowanymi z realizowanych projektów, do umowy o kredyt rewolwingowy jak niżej:
- z 29,0 mln PLN na 24,92 mln PLN od dnia 31.01.2020,
- z 24,92 mln PLN na 20,84 mln PLN od dnia 28.02.2020,
- z 20,84 mln PLN na 18,80 mln PLN od dnia 31.03.2020,
- z 18,80 mln PLN na 16,76 mln PLN od dnia 30.04.2020.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 31/2019 z dnia 31.10.2019r. Emitent informuje, iż adaptacyjny model wykorzystania instrumentów finansowych, skorelowany jest z harmonogramem płatności uzyskiwanych z zamykanych projektów. Emitent dodatkowo prognozuje nieznaczne zmniejszenie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z zakończeniem „wysokiego sezonu handlowego”, przypadającego na okres wrzesień – grudzień każdego roku. Równolegle Emitent liczy na przyznawanie zwiększonych limitów handlowych od dostawców, które nie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń w postaci instrumentów finansowania bankowego, co umożliwi ograniczenie wysokości ponoszonych kosztów finansowych.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Santander Bank Polska S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 82,5 mln PLN (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Krzysztof Nowak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.