REKLAMA

KOMPAP: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 21.06.2022r.

2022-06-23 13:51
publikacja
2022-06-23 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 21.06.2022r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983), informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ:
1. Waldemar Ryszard Lipka – 1 482 950 akcji, co uprawnia do 1 482 950 głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, które stanowią 31,68 % w ogólnej liczbie głosów, a na tym ZWZ stanowiły 37,73 % głosów;
2. Danuta Knabe – 955.482 akcji, co uprawnia do 955.482 głosów, które stanowią 20,41 %
w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 24,31 % głosów;
3. Witold Knabe – 327.669 akcji, co uprawnia do 327.669 głosów, które stanowią 7,00 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 8,33 % głosów;
4. Edward Łaskawiec – 1.065 273 akcji co uprawnia do 1 065 273 głosów, które stanowią 22,75 % w ogólnej liczbie głosów na ZWZ, a na tym ZWZ stanowiły 27,10 % głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Waldemar Lipka Prezes Zarządu Waldemar Lipka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki