REKLAMA

KOMPAP: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy

2022-06-22 16:11
publikacja
2022-06-22 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-22
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2 106 223,20 zł (dwa miliony sto sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy), co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł (czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4 680 496.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) - na dzień 08 lipca 2022 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-22 Waldemar Lipka Prezes Zarządu Waldemar Lipka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki