REKLAMA

KOMPAP: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy.

2021-06-17 12:14
publikacja
2021-06-17 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach, działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku podjęta została uchwała w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2 340 248,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych), co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4 680 496.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) - na dzień 22 czerwca 2021 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 09 lipca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki