REKLAMA

KOMPAP: Przedłużenie mandatu Członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.

2021-06-17 12:12
publikacja
2021-06-17 12:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KOMPAP
Temat
Przedłużenie mandatu Członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PPH KOMPAP SA w Laskowicach informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Laskowicach działając na podstawie § 18b ust. 3 Statutu Spółki przedłużyło mandat członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Lipki – powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 18 marca 2021 roku, w miejsce byłego członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w trakcie kadencji – do końca kadencji jego poprzednika.

Informacje, o których mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały przywołane w raporcie bieżącym nr 25/2021 dotyczącym powołania w/w osoby do Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Waldemar Lipka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki