Zmiana szacunku wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-07
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Zmiana szacunku wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego 20/2019, przekazujemy do publicznej wiadomości zaktualizowany na dzień 7 sierpnia 2019 r. szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wynosi około 51,6 mln złotych (czyli 3,46 złotych na akcję) i jest niższy łącznie o 98,1 mln złotych w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej opublikowanego 31 lipca 2019 r. w wartości 149,7 mln złotych (czyli 10,05 złotych na akcję).

Zmiana szacunku skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej wynika:
1. ze zmiany wyceny darmowych uprawnień do emisji CO2 w okresie sprawozdawczym (spadek wyniku o 87,1 mln złotych).
W związku z brakiem możliwości zastosowania wyceny do wartości rynkowej (zgodnie z MSR 2) nieodpłatnie otrzymanych w kwietniu 2019 r. uprawnień do emisji CO2, które zostały przeznaczone do sprzedaży (wartość rynkowa na dzień 30 czerwca 2019 r. 108,5 mln złotych), zastosowano wycenę w wartości zakupu, tj. „0” złotych.

Wynik na sprzedaży powyższych uprawnień zostanie ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w 2020 roku, w dacie realizacji transakcji.

2. z korekty ujawnienia niedoszacowania podatku odroczonego z tytułu KDT w pozycji podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I półrocze 2019 r. (spadek wyniku o 11,0 mln złotych).

Pozostałe wstępne szacunki opublikowane w dniu 31 lipca 2019 r. nie uległy zmianie:
• sprzedaż energii elektrycznej po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 297 GWh (w tym Jednostka Dominująca 630 GWh),
• sprzedaż ciepła po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 6 167 TJ (w tym Jednostka Dominująca 5 467 TJ),
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł około 134,6 mln złotych,
• skonsolidowane przepływy pieniężne netto po 6 miesiącach wyniosły około 180,5 mln złotych,
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 34,3 mln złotych.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 sierpnia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-07 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu
2019-08-07 Małgorzata Gołdyn Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.