REKLAMA
BADANIE

KOGENERA: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

2023-01-09 13:06
publikacja
2023-01-09 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal.1_rb2_2023-01-09.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”, „Emitent”), informujemy, że w dniu 9 stycznia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 5 stycznia 2023 roku, przekazane na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE"), zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE") w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Drugi Allianz OFE"), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Przed połączeniem, na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiące 0,00% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 1 489 281 akcji, stanowiących 9,995% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 1 489 281 głosów z akcji stanowiących 9,995% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po połączeniu, łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, osiągnął poziom 1 489 281 akcji, stanowiących 9,995% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1 489 281 głosów z akcji stanowiących 9,995% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało, że:
• nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
• nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o ofercie,
• nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie.
Załączniki
Plik Opis
zal.1_rb2_2023-01-09.pdfzal.1_rb2_2023-01-09.pdf Zawiadomienie PTE Alianz Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2023-01-09 Małgorzata Gołdyn Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki