REKLAMA

KOGENERA: Zawarcie umowy z PGNiG na dostawy gazu

2022-09-30 11:57
publikacja
2022-09-30 11:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Zawarcie umowy z PGNiG na dostawy gazu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że w dniu 30 września 2022 r. spółki zależne PGE, w tym Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zawarły z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”) umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego („Umowa”) wraz z kontraktami indywidualnymi, regulującymi handlowe warunki dostaw gazu.

Umowa wraz z kontraktami indywidualnymi ujednolica, dotąd różne warunki zakupu gazu wysokometanowego dla wszystkich miejsc odbioru. Równocześnie gwarantowane są dostawy dla realizowanych przez PGE inwestycji dekarbonizacyjnych, m.in. do Nowej Elektrociepłowni EC Czechnica, wraz z zabezpieczeniem okresu rozruchu.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, natomiast kontrakty indywidualne zapewniają dostawy paliwa gazowego do 31 grudnia 2025 r. Data rozpoczęcia realizacji dostaw w kontrakcie dotyczącym Elektrociepłowni EC Zawidawie została określona od 1 października 2022 r., natomiast data rozpoczęcia realizacji dostaw do Nowej Elektrociepłowni EC Czechnica obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Szacunkowa wartość paliwa gazowego objętego Umową i kontraktami indywidualnymi dla jednostek wytwórczych należących do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wynosi ok. 2 mld zł, z czego 94% stanowi wartość kontraktu dotycząca Nowej Elektrociepłowni EC Czechnica. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w kontraktach indywidualnych będą rynkowe wartości indeksów cen gazu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-09-30 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki