REKLAMA

KOGENERA: Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024

2019-12-06 15:50
publikacja
2019-12-06 15:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął wiadomość, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), spółka dominująca w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) Kodeksu spółek handlowych, poinformowała Raportem Bieżącym 36/2019 o wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024 (aukcja główna). Poniżej Emitent przekazuje w niezmienionym brzmieniu informacje przedstawione przez PGE:

„Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2024 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 4 332 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do grupy PGE.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok, i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączny obowiązek mocowy obejmuje:
- 1 335 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 17 lat)
- nie mniej niż 2 957 MW dla jednostek modernizowanych (w tym nie mniej niż 2 598 MW z umową mocową na 5 lat oraz 359 MW z umową mocową na 7 lat)
- 40 MW dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok).

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.”

Ze względu na zintegrowane działania związane z rynkiem mocy uregulowane wewnątrz grupy pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Spółkami Grupy Kapitałowej PGE, w tym z Emitentem, na obecnym etapie Spółka nie jest w stanie określić swoich zobowiązań wynikających z rynku mocy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-06 Paweł Szczeszek Prezes Zarządu
2019-12-06 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki