REKLAMA

KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku

2022-06-24 15:04
publikacja
2022-06-24 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal.1_RB_17_2022-06-24_Uchwaly_ZWZ_24.06.2022_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-24
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2022 roku wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad w dniu 24 czerwca 2022 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Zał.1_RB_17_2022-06-24_Uchwały ZWZ_24.06.2022_pl.pdfZał.1_RB_17_2022-06-24_Uchwały ZWZ_24.06.2022_pl.pdf Uchwały ZWZ z dnia 24.06 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-24 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-06-24 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Wybierz BMW X5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki