REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KOGENERA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 23 listopada 2021 roku

2021-11-23 13:16
publikacja
2021-11-23 13:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._Uchwaly_NZW_23.11.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 23 listopada 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podajemy do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 listopada 2021 roku wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktu zaplanowanego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad w dniu 23 listopada 2021 r. nie zostały zgłoszone przez Akcjonariuszy jakiekolwiek sprzeciwy do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust 1 pkt 6, pkt 8 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.
Załączniki
Plik Opis
Zał. Uchwały NZW 23.11.2021.pdfZał. Uchwały NZW 23.11.2021.pdf Uchwały NWZ z dnia 23.11.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-11-23 Małgorzta Gołdyn Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki