REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.

2021-11-05 08:12
publikacja
2021-11-05 08:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-05
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazujemy do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r.

Według wstępnych szacunków po 9 miesiącach 2021 roku:
• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1 857 GWh (w tym Jednostka Dominująca 796 GWh),
• sprzedaż ciepła wyniosła 7 929 TJ (w tym Jednostka Dominująca 7 017 TJ),
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 961 mln złotych,
• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 137 mln złotych,
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 216 mln złotych,
• skonsolidowany zysk netto wyniósł ok. 69 mln złotych, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 68 mln złotych (czyli 4,60 złotych na akcję),
• skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły około 7 mln złotych,
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 123 mln złotych.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-05 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2021-11-05 Małgorzata Gołdyn Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki