REKLAMA

KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

2022-07-29 06:41
publikacja
2022-07-29 06:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-29
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Według wstępnych szacunków po 6 miesiącach 2022 roku:
• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1 216 GWh (w tym Jednostka Dominująca 632 GWh),
• sprzedaż ciepła wyniosła 6 370 TJ (w tym Jednostka Dominująca 5 661 TJ),
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 907 mln złotych,
• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 138 mln złotych,
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 196 mln złotych,
• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 84 mln złotych, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 83 mln złotych (czyli 5,58 złotych na akcję),
• skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły około 18 mln złotych,
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 109 mln złotych.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 r., którego publikację zaplanowano na 20 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-07-29 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki