REKLAMA

KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

2022-11-03 17:08
publikacja
2022-11-03 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-03
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

Według wstępnych szacunków za III kwartał 2022 roku:
• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 260 GWh (w tym Jednostka Dominująca 135 GWh),
• sprzedaż ciepła wyniosła 1 005 TJ (w tym Jednostka Dominująca 902 TJ),
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 271 mln złotych,
• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 8 mln złotych,
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 43 mln złotych,
• skonsolidowana strata netto wyniosła około 0,05 mln złotych.

Według wstępnych szacunków po 9 miesiącach 2022 roku:
• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1 477 GWh (w tym Jednostka Dominująca 768 GWh),
• sprzedaż ciepła wyniosła 7 375 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 563 TJ),
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 1 179 mln złotych,
• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 138 mln złotych,
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 231 mln złotych,
• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 78 mln złotych, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 77 mln złotych (czyli 5,14 złotych na akcję),
• skonsolidowane, ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły około 18 mln złotych,
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 225 mln złotych.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2022 r., którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-03 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-11-03 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki