REKLAMA

KOGENERA: Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)

2021-04-01 15:09
publikacja
2021-04-01 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Spełnienie warunków zawarcia umowy na budowę elektrociepłowni gazowo parowej w Siechnicach (Nowa EC Czechnica)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 2/2021 i 6/2021 informuje, że:
• 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, pod warunkiem przyznania przez Urząd Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 1 kwietnia 2021 r.
• 12 marca 2021 r. Spółka uzyskała decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premię kogeneracyjną indywidualną, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dla jednostki Nowa EC Czechnica,
• 1 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przekraczającej kwotę 10 000 000 zł poprzez wyrażenie zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz" polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 8210014509 - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 6760101371- Partner Konsorcjum o wartości 1 277 021 671,15 zł netto, tj. 1 570 736 655,52 zł brutto, w tym:
- Umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto, tj. 1 425 791 400,00 zł brutto,
- Umowa LTSA: 117 841 671,15 zł netto, tj. 144 945 255,52 zł brutto.

Tym samym 1 kwietnia 2021 r. spełniony został ostatni warunek dotyczący akceptacji wyboru przez Zarząd Spółki oferty konsorcjum w składzie Polimex Mostostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) złożonej w postępowaniu pn. „Realizacja „pod klucz” Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” oraz zawarta zostanie umowa z ww. konsorcjum na realizację inwestycji Nowa EC Czechnica, o której Spółka poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-01 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-04-01 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki