REKLAMA

KOGENERA: Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 z kapitałów rezerwowych

2021-05-11 17:28
publikacja
2021-05-11 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 z kapitałów rezerwowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że 11 maja 2021 r. podjął uchwałę, dotyczącą przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 436 292,45 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy) z kapitałów rezerwowych Spółki.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedłoży swój wniosek Radzie Nadzorczej w celu jego oceny. Ostateczna decyzja w zakresie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.

Zgodnie z Polityką dywidendy obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2019 r. (Raport Bieżący nr 4/2019), zawieszającą wypłatę dywidendy z zysków za lata 2018, 2019 i 2020, Zarząd Emitenta nie będzie także rekomendował wypłaty dywidendy w 2021 r. z kapitałów rezerwowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-05-11 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki