REKLAMA

KOGENERA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2022-06-24 15:07
publikacja
2022-06-24 15:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-24
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2022 roku powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 24 czerwca 2022 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta 3 (trzy) lata kadencję Pana Piotra SZCZEPIÓRKOWSKIEGO (Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10A/2022) oraz Pana Bogdana Stanisława BORKOWSKIEGO (Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10B/2022).

***

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr SZCZEPIÓRKOWSKI, ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985, dyplom z wyróżnieniem), pracował w Ministerstwie Finansów i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez Ashridge Management School, CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder).

Przez wiele lat związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (Aviva Polska), najpierw w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na stanowisku księgowego, Wicedyrektora Finansowego, Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje, a następnie w Commercial Union PTE jako Wiceprezes Zarządu -Dyrektor Inwestycyjny. Od 2001 Prezes Zarządu PTE. W latach 2008-2015 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek notowanych na GPW: Kruk SA, Decora SA, FM Forte SA, Octava SA, oraz członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Ipopema TFI SA i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w Decora SA.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w kadencji 2019-2022.

Bogdan Stanisław BORKOWSKI - prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji. Adwokat i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym również w zakresie prawa spółek kapitałowych i zagadnień korporacyjnych oraz prawa gospodarczego.
Reprezentował, jako pełnomocnik procesowy spółki z udziałem Skarbu Państwa między innymi takie jak PZU S.A., Enea S.A., PZL Wola S.A. w grupie Bumar sp. z o. o., Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A.

Zasiadał w organach spółek prawa handlowego zarówno w Zarządach (między innymi: pełnił funkcję Prezesa Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa - branża deweloperska, a także Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.) oraz jako członek w radach nadzorczych między innymi takich spółek jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Bumar sp. z o.o., Polskie Radio S.A., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Bydgoszczy i innych.

Zasiadał też w radach nadzorczych spółek branży energetycznej takich jak Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk sp. z o.o. w grupie kapitałowej PGE Energia Odnawialna S.A. oraz Enea Bioenergia sp. z o.o. w Połańcu spółka zależna w grupie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Nadzorował też, jako Dyrektor Biura prace biur prawnych w Stoen S.A. i Telewizja Polska S.A. Posiada również doświadczenie w pracy samorządowej, jako radny miasta Kielce i Prezydent Miasta Kielce.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Szczepiórkowski i Pan Bogdan Stanisław Borkowski:
-nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
-nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,
-spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1415).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-24 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-06-24 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki