REKLAMA

KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2022-10-28 13:21
publikacja
2022-10-28 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-28
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 października 2022 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 28 października 2022 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję (Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4/2022) Pana Grzegorza Wilińskiego. Tym samym skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki uległ zwiększeniu do 9 osób.

Termin upływu kadencji Pana Grzegorza Wilińskiego to 28 października 2025 r., jednak mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

***

Życiorys Członka Rady Nadzorczej:

Pan Grzegorz Wiliński, doktor nauk ekonomicznych w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 2009 roku związany zawodowo z sektorem elektroenergetyki, przeważnie w przedsiębiorstwach polskich. W Grupie Kapitałowej PGE odpowiadał w rolach kierowniczych, m.in. za procesy tworzenia strategii, analiz ilościowych, rynku mocy, planowania operacyjno-finansowego i badań rynku.

Zaangażowany w rozwój sektora, w kierowniczych rolach, również w stowarzyszeniach branżowych: Towarzystwo Obrotu Energią, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polski Komitet Energii Elektrycznej oraz Eurelectric.

Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Wiliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-28 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-10-28 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki