REKLAMA

KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2022-09-15 13:41
publikacja
2022-09-15 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 września 2022 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 15 września 2022 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję (Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3/2022) Panią Aleksandrę Libiszowską - Budrewicz. Tym samym skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki uległ zwiększeniu do 8 osób.

***

Życiorys Członka Rady Nadzorczej:

Pani Aleksandra Libiszowska - Budrewicz jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia podyplomowe Prawo Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Agile PM Foundation.

W latach 2016-2018 zarządzała departamentem prawnym w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programów unijnych (zarządzała wydziałem prawnym i wydziałem zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę prawną jednostki i wspierając beneficjentów w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich). Od 2018 do 2021 roku współpracowała na stanowisku doradcy (counsel) z jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce (współzarządzała praktyką pomocy publicznej i funduszy unijnych, zajmowała się także obszarem prawa zamówień publicznych i obsługą podmiotów z branży energetycznej). W 2018 roku pełniła funkcję członka Rady Rewizyjnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym). Przez lata prowadziła także działalność gospodarczą (kancelarię prawną), w ramach której zajmowała się obsługą prawną przedsiębiorców. Wykładała w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne oraz na Akademii Leona Koźmińskiego, w ramach studiów Biznes.AI. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Regulacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aleksandra Libiszowska - Budrewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2022-09-15 Małgorzata Gołdyn Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki