REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2021-11-23 13:17
publikacja
2021-11-23 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
KOGENERA
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2021 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 23 listopada 2021 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję (Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 /2021) Pana Krzysztofa Kuśmierowskiego.

***

Życiorys Członka Rady Nadzorczej:

Pan Krzysztof Kuśmierowski jest absolwentem Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Menedżerską - Apsley Business School of London na kierunku Executive Master of Business.

W PGE Energia Ciepła S.A. i PGNiG Termika S.A. zarządzał aktywami wytwórczymi i projektami związanymi z rozwojem ciepłownictwa i kogeneracji, przekształceniami i zmianami procesów biznesowych oraz nadzorował obszar inwestycji i remontów, handlu, optymalizacji produkcji i zakupów. Od lutego 2020 roku w spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego, w którego kompetencjach znajdują się obszary związane z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi i dostawami surowców produkcyjnych, a także handlem, relacjami społecznymi i strategią IT. Od marca 2020 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., a od czerwca 2021 r. był Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych i Prezesem Zarządu w PGE GiEK S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmował się nadzorem menedżerskim, zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, restrukturyzacją i przekształceniami.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Kuśmierowski Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 23 listopada 2021 r. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 pkt 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Andrzej Jedut Prezes Zarządu
2021-11-23 Małgorzata Gołdyn Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki